Inschrijving

Informatie over inschrijving

De aanvraag tot inschrijving dient via het volgende e-mailadres te worden ingediend: participantes@spainclassicrally.com, met bijvoeging van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.

Inschrijvingen dienen te worden ingediend volgens het vastgestelde model, vergezeld van het bewijs van geldige verzekering, alsmede geldige APK en het overschrijvingsbewijs van het inschrijfgeld; onvolledige aanvragen worden beschouwd als niet ontvangen. Voertuigen die niet voldoen aan een van bovenstaande vereisten worden van deelname uitgesloten.

VOOR-INSCHRIJVING
Voor diegenen die interesse hebben in deelname, maar nog niet over alle gegevens en papierwerk beschikken, is er de mogelijkheid tot voorinschrijving. Vul hiervoor het inschrijfformulier zo compleet mogelijk in en maak 50 Euro (50€) over op het bankrekeningnummer op het inschrijfformulier; in het geval dat je uiteindelijk om welke reden dan ook niet deelneemt, wordt dit bedrag aangerekend als administratiekosten.
Deze voorinschrijving garandeert deelname tot het einde van de inschrijfperiode. (Op 1 maart 2017, of als het maximale aantal deelnemers is bereikt).
We houden de (voor)ingeschreven deelnemers persoonlijk op de hoogte van alle ontwikkelingen en nieuws in de maanden tot de raid.

Nadat de inschrijvingsperiode is gesloten, dienen wijzigingen betreffende chauffeur, bijrijder of voertuig uitdrukkelijk te worden goedgekeurd door de organisatie.

Het inschrijfgeld wordt volledig terugbetaald in het geval dat een inschrijving wordt geweigerd of als het evenement niet plaatsvindt.

Voor alle vragen staan wij ook tot uw beschikking op het telefoonnummer +34 658 134 211.

Inschrijfformulier

Downloaden:

[Download niet gevonden]